Friday, May 20, 2011

Αξιοποίηση ή εκποίηση;

Το Δίκτυο για την Ψηφιακή Απελευθέρωση (DLN),
στα πλαίσια της Ημέρας Εκδηλώσεων για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και Ελευθερίες με τίτλο “Διαρρυγνύοντας τον Χωροχρόνο” του BFEST 2011,

Σας προσκαλεί στο εργαστήριο με θέμα:

«Αξιοποίηση ή Εκποίηση: Το Οπτικοακουστικό Αρχείο της ΕΡΤ»

Εισηγητής : Γιώργος Παπανικολάου (P2P Foundation)

Πέμπτη 26 Μαίου 2011 και ώρα 20.00
Στο χώρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256, Ρέντη)

Το οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ αποτελεί έναν ανεκτίμητο πολιτιστικό θησαυρό της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής παράδοσης της χώρας μας. Περιέχει το 70% του συνόλου του ελληνικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Η ψηφιοποίηση και η διάθεση του για παρακολούθηση μέσω του διαδικτύου, αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα, που όμως αμαυρώνεται από την επιλογή της διοίκησης της ΕΡΤ το υλικό του να μην διατίθεται ελεύθερα στο κοινό, παρόλο που οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πληρώσει για τη δημιουργία και την ψηφιοποίησή του.

Συγκεριμένα:

-Διαθέτοντας το οπτικοακουστικό υλικό σαν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας οι πολίτες δεν μπορούν να αποθηκεύσουν, να χρησιμοποιήσουν ή να διανείμουν το υλικό παρά μόνο μετά από πληρωμή ή ειδική άδεια και

-Ψηφιοποιώντας το περιεχόμενο του αρχείου με ιδιοκτησιακό και "κλειστό" πρότυπο (δηλαδή πρότυπο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία), διακύβευσε την απρόσκοπτη μακροπρόθεσμη πρόσβαση όλων των πολιτών στη δημόσια πληροφορία.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δικτύου για την Ψηφιακή Απελευθέρωση (DLN) για την συγκρότηση ενός κινήματος από τα κάτω με σκοπό την προάσπιση της ελευθερίας στον ψηφιακό κόσμο, η συνάντηση αποσκοπεί στο να αποτελέσει την αφετηρία μιας ανοιχτής δημοκρατικής διαβούλευσης που φιλοδοξεί να αγκαλιάσει όλη την ελληνική κοινωνία.

Σκοπός της διαβούλευσης είναι να καταλήξει στους συγκεκριμένους όρους κάτω από τους οποίους:

-Το αρχείο θα διατίθεται στο διαδίκτυο με τη μορφή μη αποκλειστικής - κοινής ιδιοκτησίας, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν το δικαίωμα να αποθηκεύουν, αναδιανέμουν και να τροποποιούν το υλικό ελεύθερα, με την προϋπόθεση ότι τα παράγωγα έργα θα παραμένουν στη δημόσια σφαίρα. Πολιτική ανάλογη με αυτή που υιοθετούν σήμερα ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις και δημόσια ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα στον ανεπτυγμένο κόσμο (πχ. BBC)

-Το αρχείο θα ψηφιοποιείται με ανοικτά πρότυπα, που δεν αποτελούν ιδιοκτησία ιδιωτικής κερδοσκοπικής εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη και χωρίς εμπόδια πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια πληροφορία

-Το αρχείο θα πάψει να αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της ΕΡΤ και θα θωρακισθεί νομικά σαν "κοινή ιδιοκτησία" των ελλήνων πολιτών. Η κοινή γνώμη γνωρίζει σήμερα ότι οι κρατικές εταιρείες δεν αποτελούν αξιόπιστους διαχειριστές των δημοσίων αγαθών. Διοικούνται από διορισμένες διοικήσεις στις αποφάσεις των οποίων οι πολίτες ασκούν ελάχιστο έλεγχο και που στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν με αδιαφάνεια. Με διάφορα προσχήματα, η περιουσία τους μπορεί αύριο να ιδιωτικοποιηθεί και ο πολύτιμος εθνικός θησαυρός να μετατραπεί σε ένα ακόμα θλιβερό παράδειγμα πλουτισμού των ισχυρών σε βάρος των εργαζόμενων και φορολογούμενων πολιτών.

Οι επιλογές αυτές οδηγούν στην πραγματική αξιοποίηση του οπτικοακουστικού αρχείου γιατί:

-Εξυπηρετoύν καλύτερα τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας ενισχύοντας την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, την επικοινωνία, την πνευματική δημιουργία και τον τουρισμό

-Βαθαίνουν τη δημοκρατία ενισχύοντας την πολυφωνία

-Αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο πλούτο στους Έλληνες πολίτες που πλήρωσαν για τη δημιουργία του και διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα τον δημόσιο χαρακτήρα του οπτικοακουστικού μας θησαυρού.